Driebergen – Resultaten feitenonderzoek overlijden Mike Versteege

Het feitenonderzoek naar de periode voor het overlijden van Mike Versteege is afgerond. Vandaag zijn de familie van Mike en zijn directe collega’s geïnformeerd over de uitkomsten. Uit het onderzoek blijkt dat er geen sprake is van plichtsverzuim door betrokkenen. Wel zijn er fouten gemaakt. Mike is niet met de zorgvuldigheid behandeld die hij mocht verwachten. Op basis van het feitenonderzoek kan geen uitspraak worden gedaan over de relatie tussen de gemaakte fouten en de zelfmoord van Mike.

Powered by WPeMatico

Related posts